BILLENETEK — Hervai Adrienne kiállítása a Görbe Bögrében

Még néhány napig megtekinthető Hervai Adrienne “Billenetek” című kiállítása Budapesten, a Görbe Bögre Galériáján. A remek hangulatú megnyitóra február 8-án este került sor, ahol a színes akvarellek látványa mellett Vámos Eszter gitárjátéka és Andrássy Réka versei repítették még tovább a vendégek képezeletét.  

Hervai Adrienne 1994—95 között képzőművészeti tanulmányokat folytatott festészet-pedagógia és festészet-terápia szakon a kamp-lintforti (Németország) Novalis-Hochschulverein szabad főiskolán. Később szociálpedagógusi, illetve logoterápiás személyiségfejlesztő diplomát is  szerzett. Szellemi háttere a waldorf pedagógia illetve a Viktor E. Frankl által kifejlesztett logoterápia és egzisztenciaanalizis értékszemlélete és terápiás háttere.

”Nagyon szeretem az akvarellt, mert könnyű és úgy érzem őrzi magában a fényt, mégis azt gondolom, hogy a festészet anyaga nem a matéria, a pigment ez csak médium, amely által a szín megjelenik.
A szín rokonságban áll a fénnyel és a sötétséggel és az ember lelkével, mert úgy járnak a színek a fény és a sötétség között, ahogy a lélek billen a magasság és mélyseg között a változó érzések színes hullámain. Az emberi lélek akkor egészséges, ha ezeken a változékony állapotok között átjárni képes. Benne van a mozgás az örök változás képessége.
Kettős Tamás egyszer belső tájképeknek nevezte ezeket az akvarelleket, amelyek, szerinte »… használják a táj ős elemeit, a víz, a meredély, a napfény képét és az erdő, mező zöldjét, használja a fagy és a rekkenő hőség érzetét, megidézi az alkony színeit és a hajnali párát, de sohasem naturalisztikusan, a külső táj inspiráció, a rügy ürügy a belső táj megidézéséhez. A panoráma látványa belső kirándulásra és felfedező útra
invitál és inspirál. Érzékeli a négy elemet, a földet, a vizet, a szelet, a tüzet s ezért érzékelteti a gyökeret, a szavakat, az esőt, a rügyet, de az esszenciát, az ötödik, éteri elemet keresi. Ennek a láthatatlan elemnek a fel-felbukkanása vagy rejtőzködő jelenléte adja e tájaknak a sajátos atmoszféráját s megszólító erejét.«”
(Hervai Adrienne)

Vámos Eszter – gitár, Andrássy Réka – versek, Hervai Adrienne – festmények

A kiállítás megtekinthető 2019. március 21. délután 14 óráig Budapesten, a Rökk Szilárt utca 3. szám alatt.

Nyitva tartás: H-Cs: 8:00–21:00, P-Szo: 8:00–22:00, V: 14:00–21:00