KOMPONÁLT MAGÁNY — Czuder Tamás kiállítása a Görbe Bögrében

2018. augusztus 23-án este 7 órakor nyílt meg Czuder Tamás képzőművész kiállítása a Görbe Bögre Kávézó galériáján, Budapesten, a Palotanegyedben.
A tárlatot Dudás Kriszta képzőművész nyitotta meg, a beszámolóban az ő gondolatai olvashatók.

.

A “Komponált magány” cím hűen tükrözi a kiállítás anyagának hangulatát, de emellett magát az alkotói folyamatot is. Az itt látható munkák többsége művésztelepen készült, ahol számtalan impulzus veszi körül az alkotót, mégis maga az alkotás egy magányos út…  függetlenül attól, hogy néha kizökkensz, hogy tanácsot kérsz, hogy megállsz és csak szemlélődsz. Ez a belső magány nem negatív, egyfajta szükségállapot. Mediatív és általa vagy képes fejlődni, formálódni, minden belső vívódás ellenére.

A magány sokféleképpen komponálhat egy képet. Czuder Tamás festményeinél a tudatosság, az előre kigondolt figurák/formák vizuális kivetülései alkotás közben gyakran teljesen átalakulnak, új testet öltenek, új tartalommal ruházódnak fel. Ezek a transzformációk teszik még érdekesebbé, gazdagabbá műveit.

A felületekkel való kísérletezés mellett, a formákkal való játék is részese Tamás művészetének. A síkból való kilépés izgalma, a figurákkal való bíbelődés általában egyfajta lezárása/kiegészítése az általa eltervezett egésznek. A felületeken és formákon túlhaladva, az alkotó által életre keltett fikciók, az emberi tulajdonságokkal ellátott lények mindegyike egy saját kis univerzumot hordoz magában. A néha kíméletlenül súlyos, fiktív terhekkel megpakolt alakok könnyeden lebegnek, vagy vesznek el részleteik a homályban. Ez a légies tér, ez az atmoszféra öleli körül a kiállítást.

Czuder Tamás 1986-ban született Sátoraljaújhelyen. Tanulmányait Sárospatakon és Egerben végezte. Diplomáját 2012-ben szerezte az Eszterházy Károly Főiskolán. 2008 óta számos csoportos és önálló kiállításon láthattuk képeit.  Művészetét 2007-ben Gubis Mihály díjjal jutalmazták.

Tamás a megnyitóra elhozott számtalan saját keze által készített kis hajót, melyek közül minden vendég magával vihetett egyet, melyet kiválasztott.

A kiállítás megtekinthető 2018. szeptember 26-ig Budapesten, a Rökk Szilárt utca 3. szám alatt.