SZÍNHARMÓNIÁK — Hervai Adrienne kiállítása a Kredencben

Hervai Adrienne “SZÍNHARMÓNIÁK” című kiállítása 2016. december 2-án, pénteken este 7 órakor nyílt meg a MoMo Art Csoport szervezésében Budapesten, a Rottenbiller utca 8. szám alatt található Kredencben. A kiállítást Kettős Tamás nyitotta meg.

img_1598

Hervai Adrienne festményei azonnal megszólítják a betérőt, s mindaddig szóval is tartják a szerencsést, míg az ebben a sajátos aurában tartózkodik. Még a legérzéketlenebbek sem tudják kivonni magukat e munkák hatása alól, mert meghökkentően szépek, s az összkép megemel.

img_1616

img_1626

Kettős Tamás költő-festő nyitóbeszédében arra az álláspontra jutott, hogy Adrienne képei tájképek, s azon belül pedig egy új-archaikus tájképfestészet ösvényein járnak. Mint mondja:

,,Mert nem bonyolódnak olyan részletekbe és dilemmákba, hogy egy-egy tájidegen elemet, pl: villanypóznák madzaggubancait, vagy tájba illetlen óriás reklámplakátot ábrázoljanak-e vagy sem, nem dilemmázik azon fenntartsa-e az érintetlen táj festett illúzióját, vagy bomoljon az iparkodás forradalmi tájsebeinek naturábrázolásaiban, hanem belső tájélmény felé kalauzol. Hervai Adri szín és tér képei használják a táj ős elemeit, a víz, a meredély, a napfény képét és az erdő, mező zöldjét, használja a fagy és a rekkenő hőség érzetét, megidézi az alkony színeit és a hajnali párát, de sohasem naturalisztikusan, a külső táj inspiráció, a rügy ürügy a belső táj megidézéséhez. A panoráma látványa belső kirándulásra és felfedező útra invitál és inspirál. Érzékeli a négy elemet, a földet, a vizet, a szelet, a tüzet s ezért érzékelteti a gyökeret, a szavakat, az esőt, a rügyet, de az esszenciát, az ötödik, éteri elemet keresi. Ennek a láthatatlan elemnek a fel-felbukkanása vagy rejtőzködő jelenléte adja e tájaknak a sajátos atmoszféráját s megszólító erejét.”

img_1625

3

2

Adrienne kíváncsisága a színek ős törvényei és harmóniájuk megélésére olyan mesterek színelméletének kutatására sarkallta, mint Goethe és Rudolf Stainer, miközben 1994—95 között képzőművészeti tanulmányokat folytatott festészet-pedagógia és festészet-terápia szakon a kamp-lintforti (Németország) Novalis-Hochschulverein szabad főiskolán. Később szociálpedagógusi, illetve logoterápiás személyiségfejlesztő diplomát is  szerzett. Szellemi háttere a waldorf pedagógia illetve a Viktor E. Frankl által kifejlesztett logoterápia és egzisztenciaanalizis értékszemlélete és terápiás háttere.

img_1614

A kiállítás megtekinthető 2017. január végéig a Kredencben.